خبرخون

امروز : جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۶

آخرین بروز رسانی : لحظاتی پیش

خبرهای امروز : 1891

پارسینه-کسب و کار

۵ سوال که در مصاحبه های شغلی هرگز نباید بپرسید

ورود به مرحله ی مصاحبه ی شغلی، یعنی به موفقیت نزدیک شده اید. پس از آنکه گام های صحیحی را برای یافتن شغل برداشتید، از یک شماره ی ناشناس، تماسی دریافت می کنید و به مصاحبه شغلی دعوت می شوید. این همان فرصتی است که شرکت مورد نظر در اختیارتان گذاشته تا شخصا با شما رو در رو صحبت کند و ببیند که آیا شما ادامه

مشاغل خانگی پردرآمد برای بانوان!

 1– آگهی نامهچرا برای خودتان یک نشریه کوچک چند صفحه ای تبلیغاتی راه نمی اندازید، با این کار می توانید صنایع و شغل های موجود در محل تان را به سایرین معرفی کنید و پول خوبی هم در بیاورید.این کار یک معامله دو سر سود است. صاحبان مشاغل با هزینه ای اندک خودشان را معرفی می کنند،اهالی محل نیازهای خود را ادامه

اصول راه اندازی یک مزرعه پرورش شترمرغ

بخش اول : منابع تولیداحداث مزرعه شتر مرغ برای هر کسی پر ماجراست . برای راه اندازی مزرعه شتر مرغ به زمین , نیروی کار, آب مجوز ونقدینگی نیاز دارید. قبل از آغاز چنین پروژه ای برخی از جنبه های مورد نیاز را مورد بررسی قرار می دهیم.زمین:باید بررسی کنید که چگونه از زمینی که در اختیار دارید استفاده کنید ادامه

عذرخواهى پدر داماد احمدى نژاد از برادران دلاویز

این روزها در برخى کانال هاى تلگرامى و برخى شبکه هاى مجازى دیگر ، اخبارى مبنى بر فعالیت هاى برادران دلاویز (محسن،ساسان و احسان) منتشر شده که براى نخستین بار این خبر دو سال پیش در سایت خبرى انتخاب انتشار یافت و سپس همین سایت خبرى، ضمن عذرخواهى از آنان و کذب بودن مطالب مطروحه از رسانه ها ادامه

۵ سوال که در مصاحبه های شغلی هرگز نباید بپرسید

ورود به مرحله ی مصاحبه ی شغلی، یعنی به موفقیت نزدیک شده اید. پس از آنکه گام های صحیحی را برای یافتن شغل برداشتید، از یک شماره ی ناشناس، تماسی دریافت می کنید و به مصاحبه شغلی دعوت می شوید. این همان فرصتی است که شرکت مورد نظر در اختیارتان گذاشته تا شخصا با شما رو در رو صحبت کند و ببیند که آیا شما ادامه

مشاغل خانگی پردرآمد برای بانوان!

 1– آگهی نامهچرا برای خودتان یک نشریه کوچک چند صفحه ای تبلیغاتی راه نمی اندازید، با این کار می توانید صنایع و شغل های موجود در محل تان را به سایرین معرفی کنید و پول خوبی هم در بیاورید.این کار یک معامله دو سر سود است. صاحبان مشاغل با هزینه ای اندک خودشان را معرفی می کنند،اهالی محل نیازهای خود را ادامه

اصول راه اندازی یک مزرعه پرورش شترمرغ

بخش اول : منابع تولیداحداث مزرعه شتر مرغ برای هر کسی پر ماجراست . برای راه اندازی مزرعه شتر مرغ به زمین , نیروی کار, آب مجوز ونقدینگی نیاز دارید. قبل از آغاز چنین پروژه ای برخی از جنبه های مورد نیاز را مورد بررسی قرار می دهیم.زمین:باید بررسی کنید که چگونه از زمینی که در اختیار دارید استفاده کنید ادامه

عذرخواهى پدر داماد احمدى نژاد از برادران دلاویز

این روزها در برخى کانال هاى تلگرامى و برخى شبکه هاى مجازى دیگر ، اخبارى مبنى بر فعالیت هاى برادران دلاویز (محسن،ساسان و احسان) منتشر شده که براى نخستین بار این خبر دو سال پیش در سایت خبرى انتخاب انتشار یافت و سپس همین سایت خبرى، ضمن عذرخواهى از آنان و کذب بودن مطالب مطروحه از رسانه ها ادامه

۵ سوال که در مصاحبه های شغلی هرگز نباید بپرسید

ورود به مرحله ی مصاحبه ی شغلی، یعنی به موفقیت نزدیک شده اید. پس از آنکه گام های صحیحی را برای یافتن شغل برداشتید، از یک شماره ی ناشناس، تماسی دریافت می کنید و به مصاحبه شغلی دعوت می شوید. این همان فرصتی است که شرکت مورد نظر در اختیارتان گذاشته تا شخصا با شما رو در رو صحبت کند و ببیند که آیا شما ادامه

مشاغل خانگی پردرآمد برای بانوان!

 1– آگهی نامهچرا برای خودتان یک نشریه کوچک چند صفحه ای تبلیغاتی راه نمی اندازید، با این کار می توانید صنایع و شغل های موجود در محل تان را به سایرین معرفی کنید و پول خوبی هم در بیاورید.این کار یک معامله دو سر سود است. صاحبان مشاغل با هزینه ای اندک خودشان را معرفی می کنند،اهالی محل نیازهای خود را ادامه

اصول راه اندازی یک مزرعه پرورش شترمرغ

بخش اول : منابع تولیداحداث مزرعه شتر مرغ برای هر کسی پر ماجراست . برای راه اندازی مزرعه شتر مرغ به زمین , نیروی کار, آب مجوز ونقدینگی نیاز دارید. قبل از آغاز چنین پروژه ای برخی از جنبه های مورد نیاز را مورد بررسی قرار می دهیم.زمین:باید بررسی کنید که چگونه از زمینی که در اختیار دارید استفاده کنید ادامه

عذرخواهى پدر داماد احمدى نژاد از برادران دلاویز

این روزها در برخى کانال هاى تلگرامى و برخى شبکه هاى مجازى دیگر ، اخبارى مبنى بر فعالیت هاى برادران دلاویز (محسن،ساسان و احسان) منتشر شده که براى نخستین بار این خبر دو سال پیش در سایت خبرى انتخاب انتشار یافت و سپس همین سایت خبرى، ضمن عذرخواهى از آنان و کذب بودن مطالب مطروحه از رسانه ها ادامه

مشاغل خانگی پردرآمد برای بانوان!

 1– آگهی نامهچرا برای خودتان یک نشریه کوچک چند صفحه ای تبلیغاتی راه نمی اندازید، با این کار می توانید صنایع و شغل های موجود در محل تان را به سایرین معرفی کنید و پول خوبی هم در بیاورید.این کار یک معامله دو سر سود است. صاحبان مشاغل با هزینه ای اندک خودشان را معرفی می کنند،اهالی محل نیازهای خود را ادامه

اصول راه اندازی یک مزرعه پرورش شترمرغ

بخش اول : منابع تولیداحداث مزرعه شتر مرغ برای هر کسی پر ماجراست . برای راه اندازی مزرعه شتر مرغ به زمین , نیروی کار, آب مجوز ونقدینگی نیاز دارید. قبل از آغاز چنین پروژه ای برخی از جنبه های مورد نیاز را مورد بررسی قرار می دهیم.زمین:باید بررسی کنید که چگونه از زمینی که در اختیار دارید استفاده کنید ادامه

۵ سوال که در مصاحبه های شغلی هرگز نباید بپرسید

ورود به مرحله ی مصاحبه ی شغلی، یعنی به موفقیت نزدیک شده اید. پس از آنکه گام های صحیحی را برای یافتن شغل برداشتید، از یک شماره ی ناشناس، تماسی دریافت می کنید و به مصاحبه شغلی دعوت می شوید. این همان فرصتی است که شرکت مورد نظر در اختیارتان گذاشته تا شخصا با شما رو در رو صحبت کند و ببیند که آیا شما ادامه

عذرخواهى پدر داماد احمدى نژاد از برادران دلاویز

این روزها در برخى کانال هاى تلگرامى و برخى شبکه هاى مجازى دیگر ، اخبارى مبنى بر فعالیت هاى برادران دلاویز (محسن،ساسان و احسان) منتشر شده که براى نخستین بار این خبر دو سال پیش در سایت خبرى انتخاب انتشار یافت و سپس همین سایت خبرى، ضمن عذرخواهى از آنان و کذب بودن مطالب مطروحه از رسانه ها ادامه

اصول راه اندازی یک مزرعه پرورش شترمرغ

بخش اول : منابع تولیداحداث مزرعه شتر مرغ برای هر کسی پر ماجراست . برای راه اندازی مزرعه شتر مرغ به زمین , نیروی کار, آب مجوز ونقدینگی نیاز دارید. قبل از آغاز چنین پروژه ای برخی از جنبه های مورد نیاز را مورد بررسی قرار می دهیم.زمین:باید بررسی کنید که چگونه از زمینی که در اختیار دارید استفاده کنید ادامه

۵ سوال که در مصاحبه های شغلی هرگز نباید بپرسید

ورود به مرحله ی مصاحبه ی شغلی، یعنی به موفقیت نزدیک شده اید. پس از آنکه گام های صحیحی را برای یافتن شغل برداشتید، از یک شماره ی ناشناس، تماسی دریافت می کنید و به مصاحبه شغلی دعوت می شوید. این همان فرصتی است که شرکت مورد نظر در اختیارتان گذاشته تا شخصا با شما رو در رو صحبت کند و ببیند که آیا شما ادامه

مشاغل خانگی پردرآمد برای بانوان!

 1– آگهی نامهچرا برای خودتان یک نشریه کوچک چند صفحه ای تبلیغاتی راه نمی اندازید، با این کار می توانید صنایع و شغل های موجود در محل تان را به سایرین معرفی کنید و پول خوبی هم در بیاورید.این کار یک معامله دو سر سود است. صاحبان مشاغل با هزینه ای اندک خودشان را معرفی می کنند،اهالی محل نیازهای خود را ادامه

عذرخواهى پدر داماد احمدى نژاد از برادران دلاویز

این روزها در برخى کانال هاى تلگرامى و برخى شبکه هاى مجازى دیگر ، اخبارى مبنى بر فعالیت هاى برادران دلاویز (محسن،ساسان و احسان) منتشر شده که براى نخستین بار این خبر دو سال پیش در سایت خبرى انتخاب انتشار یافت و سپس همین سایت خبرى، ضمن عذرخواهى از آنان و کذب بودن مطالب مطروحه از رسانه ها ادامه