خبرخون

امروز : یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵

آخرین بروز رسانی : لحظاتی پیش

خبرهای امروز : 12397

موزه متروپولیتن نیویورک

مکتب سقاخانه در نقاشی ایران، تعریف دوباره ای از زیبایی های ملی و سنتی

به گزارش خبرنگار هنرهای تجسمی ایرنا ، در جریان نوسازی ایران و درگیری های سنت گرایان و هواخواهان مدرنیته، عده ای از هنرمندان نوآور، مکتب جدیدی را بنیان نهادند که تأثیر شگرفی بر دگرگونی های هنر نوگرای ایران و حتی نوآوری های عرصه خوشنویسی از خود باقی گذاشت، این مکتب یا جنبش هنری بعدها ادامه

مینا، هنر آتش و خاک و کوره با رنگ های پخته و درخشان بر فلز

به گزارش ایمنا، میناکاری یا میناسازی هنری است که سابقه ای در حدود پنج هزار سال دارد و از صنایع دستی محسوب می شود. میناکاری هنر تزئین فلزات(بعضاً شیشه و سرامیک) با مواد رنگین مات یا شفاف، با کمک گرفتن از آتش است که در ایران این هنر اصیل دراواخر دوره ناصری به خاموشی گرائید.  این هنر شامل فعل و ادامه

هنری با قدمت پنج هزار و پانصد سال

به گزارش ایمنا، میناکاری که مهد شکلگیری و پیدایش آن در اصفهان بوده، هنر تزئین فلزات(بعضاً شیشه و سرامیک) با مواد رنگین مات یا شفاف، با کمک گرفتن از آتش است که در ایران این هنر اصیل در اواخر دوره ناصری به خاموشی گرائید.  این هنر شامل فعل و انفعلات پیچیده شیمیایی است و یک هنر آزمایشگاهی محسوب می شود ادامه