خبرخون

امروز : چهارشنبه ۷ تیر ۱۳۹۶

آخرین بروز رسانی : 3 دقیقه پیش

خبرهای امروز : 3271

فارس نیوز-دیدگاه

بررسی تطبیقی ساختار آیات جهاد

چکیده مقاله: یکی از مباحث مهم در حوزۀ تفسیر و علوم قرآنی بررسی تطبیقی سیر نزول آیات جهاد است. در قرآن کریم، واژه جهاد سه بار در سوره های توبه/24 سوره فرقان/53 و ممتحنه/1 به کار رفته است. در برخی از این آیات صحت و مشروعیت جهاد منوط به آغاز جنگ از طرف دشمن است، اما در برخی دیگری از آیات صحت جهاد ادامه

خلافت الهی، انسان جهانی، ولایت تکوینی (با تکیه بر دیدگاه ملاصدرا)

چکیده انسان با پیمودن راه کمال می تواند مظهر اسمای الهی گردد و در نتیجه جانشین خداوند در زمین شود. قرآن کریم در آیات 30 تا 33 سورۀ بقره، ظرفیت وجودی انسان را برای کسب مقام خلیفۀ الهی بیان می کند. در این آیات، خداوند خطاب به فرشتگان اعلام می کند که با آفرینش انسان خلیفه ای برای خود بر روی زمین ادامه

بررسی مراحل تحول مؤلفه عاطفی ایمان به خدا در کودکی و نوجوانی

چکیده این پژوهش، با هدف بررسی مراحل تحول مؤلفه عاطفی ایمان به خدا در کودکان و نوجوانان، با روش مقطعی انجام شده است. 198 دانش آموز دختر و پسر 7 الی 17 ساله شهر قم، به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده های پژوهش بر پایه روش بالینی و از طریق مصاحبه انفرادی نیمه ساخت یافته گردآوری و توسط پنج ادامه

تبیین مبانی و نقد سیاست کیفری ایران در زمینه منع شکنجه

چکیده شکنجه از زمره ی مهم ترین جرایم علیه حقوق بشر می باشد. مبنای عدم مشروعیت این عمل، چه از لحاظ تعالیم مکتب اسلام و چه از لحاظ قواعد حقوق بشر، توهین به کرامت و شرافت انسان است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تمام، ممنوعیت مطلق شکنجه را مورد پذیرش قرار داده است. مبنای این حکم را می ادامه

بررسی ابعاد و مؤلفه های سرمایة روان شناختی در آموزه های دینی

چکیده طی دو دهة اخیر، روان شناسی مثبت گرا چشم اندازی متفاوت از آنچه تاکنون به اشتباه دربارة کارکنان تصور می شده است ، در زمینة بهینه سازی عملکرد، شکوفایی و غنی سازی قابلیت ها و توانمندی های نیروی انسانی ارائه کرده است. بر اثر ایجاد موج هایی همچون روان شناسی مثبت گرا، رفتار سازمانی مثبت گرا و پژوهش ادامه

بررسی آرای تفسیری دعوت به حج بر اساس آیه وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَج‏

چکیده مقاله: در اکثر تفاسیر ذیل آیه «وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَج» به حدیثی اشاره شده است که حضرت ابراهیم’ بعد از بنای کعبه به دستور خداوند در یک دعوت عمومی همه مردم را به حج دعوت کرده و در اجابت دعوت وی همۀ موجودات عالم و حتی کسانی که در صلب پدران و رحم مادران بوده اند لبیک گفته اند و همه ادامه

مخلوق اوّل در روایات و دو مواجهۀ متفاوت

چکیده پرسش از آغاز آفرینش و آفریدۀ اول از نخستین مسائل فکری بشر بوده است، مسئله ای باسابقه که مکاتب بشری و الهی کم و بیش به آن پرداخته و در مواردی شبیه به هم سخن گفته اند. روایات «أوّل ما خلق» در حوزۀ معارف اسلامی، مجموعه ای به ظاهر ناهمگون با تعابیر مختلف در این باره ارائه کرده است و دستگاه های ادامه

بررسی کارآمدی آمورش صبر بر سخت رویی روان شناختی

چکیده مطالعة حاضر یک پژوهش تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است که با هدف بررسی کارآمدی آموزش صبر بر میزان سخت رویی روان شناختی افراد صورت گرفته است. جامعة آماری این پژوهش تمامی دانش آموزان دبیرستان های دخترانة شهر اصفهان در سال تحصیلی 1392- 1393 هستند. نمونة آماری شامل 30 تن از این ادامه

مفهوم و صورت های نسخ قانون

چکیده نسخ قانون در اصطلاح حقوقی و در بیانی ساده عبارت است از: بی اعتبار شدن قانونی که در تاریخ معیّن وضع شده به وسیله قانونی دیگر که پس از آن وضع می شود. برخلاف آنچه شایع و مشهور شده است، تقسیم نسخ به دو نوع صریح و ضمنی قابل دفاع نیست. زیرا مطابق مفهوم نسخ، فقط قانونگذار می تواند قانونی را که خود ادامه

تأثیرپذیری امام خمینی ره از الگوی نظارتی امام علی علیه السلام بر کارگزاران

چکیده نظارت عاملی کارآمد برای تطبیق فعالیت های یک مجموعه با اهداف و آرمان های آن، ساختارمندی رفتار اعضا، و ضمانتی برای مدیریت صحیح آن مجموعه محسوب می شود. حکومت ها نیز به عنوان اداره کنندة جوامع، نیازمند نظارت بر عملکرد افراد زیرمجموعة خود هستند. نظام حکومتی امام علی علیه السلام به واسطة ادامه

بررسی کیفیت آغازین وحی بر پیامبر اسلام (ص) از دیدگاه روایات فریقین

چکیده مقاله: این نوشته ضمن بررسی تطبیقی روایات فریقین که مرتبط با اولین نزول وحی هستند، با استفاده از روش اسنادی - تطبیقی، تفاوت محتوایی روایات براساس دلالت آیات قرآن و برخی حقایق مسلّم تاریخی را ارزیابی کرده و به نقد و بررسی روایاتی پرداخته که حادثۀ اولین نزول وحی را همراه با حیرت، اضطراب، تردید و ادامه

ثبات یا نسبیت گزاره های اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی (ره)

چکیده علامه طباطبایی با تقسیم ادراکات بشری به حقایق و اعتباریات، در صدد اثبات نوعی از ادراکات ثابت و غیر متغیر در گذر زمان بر آمد تا در پرتو آن، مقدمات دفاع از فلسفه، دین و اخلاق را در مقابل حملات مادی گرایان فراهم آورد. بررسی ادراکات اعتباری و شناخت لوازم معرفتی آن ها علاوه بر جلوگیری از بسیاری ادامه

رابطه جهت گیری دینی با هوش هیجانی و سلامت روان

چکیده هدف این پژوهش، شناسایی رابطه بین جهت گیری دینی با هوش هیجانی و سلامت روان می باشد. بدین منظور، به روش توصیفی – همبستگی، نمونه ای شامل 297 نفر (134 دختر و 163 پسر) با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای، از میان دانش آموزان استعدادهای درخشان دورة دبیرستان شهرستان قم در سال تحصیلی ادامه

معامله به مال آینده

چکیده در این مقاله، امکان معامله به مال آینده مورد بازبینی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مبانی بطلان معامله نسبت به مال آینده و طرح قاعده عمومی برای چنین معاملاتی بود و با این پرسش ها مواجه بودیم که به چه دلیل مشهور فقها و حقوقدانان معامله نسبت به اموالی را که در آینده به وجود می ادامه

تبیین و مقایسه مبانی معرفت شناسی و فلسفی مدیریت دانش از دیدگاه اسلام و غرب

چکیده در این عصر، دانش نخستین منبع راهبردى براى  انسان ها  و سازمان ها محسوب مى شود. سازمان هایى موفق هستند که دانش جدید ایجاد کنند، آن  را  به  شکلى گسترده در سراسر سازمان خود توزیع نمایند و به سرعت این دانش جدید را به  فناورى ها  و محصولات جدید تبدیل سازند. برای موفقیت سازمان ها در این زمینه و ادامه

تفسیر آیه 60 سورۀ اسراء از دیدگاه مفسران فریقین

چکیده مقاله: آیۀ 60 سورۀ اسراء از جمله آیات اعتقادی است که بیان دیدگاه های تفسیری فریقین دربارۀ آن تأثیر مهمی در همگرایی اعتقادی امت اسلامی دارد. این آیه خبر از چهار موضوع: احاطة خدا بر مردم، فتنه بودن رؤیای پیامبر’ و شجرۀ ملعونه و سرکشی بسیار بیم داده شدگان می دهد و بیشترین اختلاف آرای تفسیری ادامه

بررسی و تحلیل انتقادات فخر رازی به براهین ابن سینا در تجرّد نفس ناطقه

چکیده ابن سینا براهین متعددی در اثبات مجرد بودن نفس ناطقه اقامه می کند و در طی آن ها اثبات می نماید که قوۀ عقلی جسم یا جسمانی نیست. فخر رازی همۀ این براهین را نقد و بررسی می کند. برخی از انتقادات او به نظر صحیح نمی آید و ناشی از عدم تأمل کافی در مبانی ابن سیناست؛ زیرا او در طرح این اشکالات، حکم ادامه

اثربخشی آموزش معنویت بر ارتقای سرسختی و بهزیستی روان شناختی

چکیده با توجه به شیوع حالات منفی روان شناختی، برخی گزارش ها اثربخشی درمان های معنوی را مقدم بر درمان های مرسوم قبلی دانسته اند. بر این اساس، هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش معنویت به بر ارتقای سرسختی و بهزیستی روان شناختی کارکنان زن، ادارات دولتی شهر خرم آباد بود. این پژوهش، به صورت نیمه تجربی ادامه

عدم رعایت مصلحت در انتقال مال از سوی وکیل

چکیده در کلیه معاملاتی که شخصی به وکالت از دیگری مالی را منتقل می کند، بر مبنای ماده 667 قانون مدنی باید مصلحت موکل خود را رعایت کند. درعقود معوض و مغابنی وکیل در راستای تامین مصلحت موکل خویش، باید تعادل در عوضین را رعایت کند. معیار رعایت مصلحت در این خصوص انتقال به ثمن عرفی است؛ که اصطلاحاً به آن ادامه

تبیین جایگاه نماد در فرهنگ سازمانی با تکیه بر اندیشه اسلامی

چکیده فرهنگ سازمانی و مطالعة آن در سازمان های امروزی، یکی از مهم ترین و پیچیده ترین مباحث مطالعات مدیریتی محسوب می شود. عمده مطالعات در این حوزه، توسط اندیشمندان منتسب به مکتب نمادین تفسیری ارائه گردیده است. نتایج گسترده و کاربردی این یافته ها در سازمان و دانش مدیریت قابل کتمان نیست. در این میان، ادامه