خبرخون

امروز : چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵

آخرین بروز رسانی : دیروز

خبرهای امروز : 0

حقیقت محمدیه

مطالعه تطبیقی حضرات خمس از دیدگاه قیصری و امام خمینی

چکیده حضرات خمس، حقیقتی جامع در عرفان اسلامی است که نخستین بار در مکتب ابن عربی و توسط خود او به شکل مصطلح آن مطرح شد. حضرات خمس ناظر بر درجات و مقامات وجود مطلق و مراتب کلّی هستی است که موطن ظهورات و تجلیات حق تعالی می باشد. قیصری و امام خمینی که هر دو متأثر از آموزه های مکتب ابن عربی هستند، ادامه

عکس - اعتدال مزاج در انسان کامل از منظر عرفان اسلامی

انسان با داشتن دو بُعد جسمانی و روحانی، که برآمده از نحوه تکوین برزخی اوست، از احکام مترتب بر هریک از عوالم روحانی و عالم اجسام برخوردار است. ترکیبِ عناصر، یکی از احکام عالم اجسام است. وجود عنصر هیولانی در مزاج، بستر سیر انسان به سوی کمال را فراهم کرده است. به هر میزان اجزای تشکیل دهنده انسان از ادامه