خبرخون

امروز : دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶

آخرین بروز رسانی : 2 دقیقه پیش

خبرهای امروز : 13562

احمد خالق نژاد طبری

اعلام شرایط بورسیه در دانشگاه های پزشکی؛ از امتیازهای خاص خبری نیست

به گزارش ایسنا، دکتر احمد خالق نژاد طبری به نحوه پذیرش دانشجو و توسعه رشته های علوم پزشکی در وزارت بهداشت اشاره کرد و افزود: وزارت بهداشت مبنای پذیرش دانشجو امسال را همانند سال گذشته قرار داده و ظرفیت پذیرش در دانشگاه های علوم پزشکی با ادامه

شرایط بورسیه در دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شد

به گزارش آرانیوز، دکتر احمد خالق نژاد طبری به نحوه پذیرش دانشجو و توسعه رشته های علوم پزشکی در وزارت بهداشت اشاره کرد و افزود: وزارت بهداشت مبنای پذیرش دانشجو امسال را همانند سال گذشته قرار داده  و ظرفیت پذیرش در دانشگاه های علوم پزشکی با لحاظ نمودن امکانات و توانمندی هر دانشگاه و نیاز به ادامه