خبرخون

امروز : سه شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۶

آخرین بروز رسانی : 12 دقیقه پیش

خبرهای امروز : 895

ابن خلدون

طباطبائی از شرایط امتناع سخن می گوید/ گفتاری از رحیم محمدی

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم محمدی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در نشست هم اندیشی ابن خلدون و علوم اجتماعی، نگاهی انتقادی به روایت سید جواد طباطبایی که به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد، ابتدا با اشاره به اینکه من از شاگردان دکتر سید جواد طباطبایی بوده ام و درس های ادامه

طباطبائی از شرایط امتناع سخن می گوید/ نسبت ابن خلدون و ایران

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم محمدی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در نشست «هم اندیشی ابن خلدون و علوم اجتماعی؛ نگاهی انتقادی به روایت سید جواد طباطبایی» که به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد، ابتدا با اشاره به اینکه من از شاگردان دکتر سید جواد طباطبایی بوده ام و درس ادامه

نگاهی انتقادی به آراء سیدجواد طباطبایی/ گفتاری از سید جواد میری

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد میری، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در نشست هم اندیشی «ابن خلدون و علوم اجتماعی؛ نگاهی انتقادی به روایت سید جواد طباطبایی» که به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. طباطبایی در ابتدای سخن اذعان می کند که  «دیدگاه ما اندیشه ادامه

خوانش طباطبایی از ابن خلدون اصیل نیست/ گفتاری از قاسم پورحسن

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم پور حسن، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست هم اندیشی «ابن خلدون و علوم اجتماعی؛ نگاهی انتقادی به روایت سید جواد طباطبایی» که به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد با بیان اینکه ۱۶ نکته از نظر فلسفی درباره این کتاب دارم، گفت: پرسشی که مطرح است ادامه

کارابن خلدون ازهگل نوآورانه تر است/ گفتاری از محمد امین قانعی راد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین قانعی راد در نشست هم اندیشی «ابن خلدون و علوم اجتماعی؛ نگاهی انتقادی به روایت سیدجواد طباطبایی» که به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد ابتدا بااشاره به اینکه سیدجواد طباطبایی به حق در این ۳۰ سال یکی از افرادی بوده است که برای به حرکت درآوردن اندیشه ادامه

تناقضات اندیشه سید جواد طباطبایی/ گفتاری از حسن محدثی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محدثی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در نشست هم اندیشی «ابن خلدون و علوم اجتماعی؛ نگاهی انتقادی به روایت سید جواد طباطبایی» که به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد، ابتدا با تقسیم بندی نقد به نقدهای متنی و فرامتنی گفت: کتاب دکتر سید جواد طباطبایی از ادامه

هیچ فهمی غیرایدئولوژیک نیست/ نگاهی انتقادی به آراء جواد طباطبائی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد میری، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در نشست هم اندیشی «ابن خلدون و علوم اجتماعی؛ نگاهی انتقادی به روایت سیدجواد طباطبایی» که به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد سخنرانی خود را با عنوان «نگاهی انتقادی به آراء سیدجواد طباطبایی» ادامه

امکان و امتناع؛ مفاهیم کلیدی تفکر سید جواد طباطبایی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی مرادی، در نشست هم اندیشی «ابن خلدون و علوم اجتماعی؛ نگاهی انتقادی به روایت سیدجواد طباطبایی» که به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. در بخشی از این مراسم با بیان اینکه خود را شاگرد طباطبایی می داند گفت: مطالعه این کتاب تحول اساسی در من ایجاد کرد. ادامه

امکان و امتناع؛ مفاهیم کلیدی تفکر سید جواد طباطبایی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی مرادی، در نشست هم اندیشی «ابن خلدون و علوم اجتماعی؛ نگاهی انتقادی به روایت سیدجواد طباطبایی» که به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. در بخشی از این مراسم با بیان اینکه خود را شاگرد طباطبایی می داند گفت: مطالعه این کتاب تحول اساسی در من ایجاد کرد. ادامه

خوانش طباطبایی از ابن خلدون خوانش اصیلی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم پور حسن، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست هم اندیشی «ابن خلدون و علوم اجتماعی؛ نگاهی انتقادی به روایت سید جواد طباطبایی» که به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد با بیان اینکه ۱۶ نکته از نظر فلسفی درباره این کتاب دارم، گفت: پرسشی که مطرح است ادامه

خوانش طباطبایی از ابن خلدون خوانش اصیلی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم پور حسن، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست هم اندیشی «ابن خلدون و علوم اجتماعی؛ نگاهی انتقادی به روایت سید جواد طباطبایی» که به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد با بیان اینکه ۱۶ نکته از نظر فلسفی درباره این کتاب دارم، گفت: پرسشی که مطرح است ادامه

کار ابن خلدون از کار هگل نوآورانه تر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین قانعی راد در نشست هم اندیشی «ابن خلدون و علوم اجتماعی؛ نگاهی انتقادی به روایت سیدجواد طباطبایی» که به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد ابتدا بااشاره به اینکه سیدجواد طباطبایی به حق در این ۳۰ سال یکی از افرادی بوده است که برای به حرکت درآوردن ادامه

کار ابن خلدون از کار هگل نوآورانه تر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین قانعی راد در نشست هم اندیشی «ابن خلدون و علوم اجتماعی؛ نگاهی انتقادی به روایت سیدجواد طباطبایی» که به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد ابتدا بااشاره به اینکه سیدجواد طباطبایی به حق در این ۳۰ سال یکی از افرادی بوده است که برای به حرکت درآوردن اندیشه ادامه

نظریه امتناع اندیشه سیدجوادطباطبائی، خودنقض کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محدثی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در نشست هم اندیشی «ابن خلدون و علوم اجتماعی؛ نگاهی انتقادی به روایت سید جواد طباطبایی» که به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد، ابتدا با تقسیم بندی نقد به نقدهای متنی و فرامتنی گفت: کتاب دکتر سید جواد طباطبایی از ادامه

نظریه امتناع اندیشه سیدجوادطباطبائی، خودنقض کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محدثی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در نشست هم اندیشی «ابن خلدون و علوم اجتماعی؛ نگاهی انتقادی به روایت سید جواد طباطبایی» که به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد، ابتدا با تقسیم بندی نقد به نقدهای متنی و فرامتنی گفت: کتاب دکتر سید جواد طباطبایی از ادامه

رئیس مجمع عالی بسیج خراسان جنوبی: دوران شکوفایی تمدن اسلامی فرا رسید

بیرجند - ایرنا - رئیس مجمع عالی بسیج خراسان جنوبی گفت: بر اساس نظریه ادورای تمدن ها در حال حاضر تمدن اسلامی در حال شکوفا شدن است و دوران مرگ تمدن غرب آغاز شده است. ادامه

بازنمایی جایگاه اندیشه مهدویت در قیام زید بن علی

چکیده نافرجامی «قیام توابین» و «قیام مختار» و افزایش انحراف ها و ظلم و جور بنی امیه سبب شد زید بن علی در سال 122ق. به پاخیزد. هرچند این قیام نیز نافرجام و زودگذر بود، زمینه ساز شکل گیری فرقه زیدیه و قیام دیگر زیدیان، مانند یحیی بن زید و نفس زکیّه و سایر شیعیان شد. این قیام ها در بیش تر موارد، ادامه

هم اندیشی ابن خلدون و علوم اجتماعی

به گزارش گروه اندیشه خبرگزاری شبستان به نقل از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: مدیریت همکاری های علمی و بین المللی با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران نشستی با عنوان «هم اندیشی ابن خلدون و علوم اجتماعی نگاهی انتقادی به روایت سید جواد طباطبایی» را برگزار می کند.   در این ادامه

معرفی کتاب دانشنامه متفکران معاصر عرب

خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه: شناخت مجامع علمی کشور ما از متفکران و جریان های علمی و معرفتی معاصر جهان عرب، چیزی در حد صفر است! متاسفانه با اینکه انقلاب اسلامی با شعارهای جهانی و با آرمان تشکیل تمدن اسلامی به میدان آمد، سطح رابطه ما با اندیشمندان و متفکران جهان اسلام و اساسا شناخت و آگاهی ادامه

معرفی کتاب دانشنامه متفکران معاصر عرب

خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه: شناخت مجامع علمی کشور ما از متفکران و جریان های علمی و معرفتی معاصر جهان عرب، چیزی در حد صفر است! متاسفانه با اینکه انقلاب اسلامی با شعارهای جهانی و با آرمان تشکیل تمدن اسلامی به میدان آمد، سطح رابطه ما با اندیشمندان و متفکران جهان اسلام و اساسا شناخت و آگاهی ما از ادامه