خبرخون

امروز : چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵

آخرین بروز رسانی : دیروز

خبرهای امروز : 0

آیت الله یعقوب جعفری

کشف معنای آیات از قباله زمین شیرین تر است

آیت الله یعقوب جعفری مراغه ای در گفت وگو با کانون خبرنگاران ایکنا؛ نبأ، در مورد دلیل سیر گرایشش به علوم مختلف اسلامی گفت: انسان در طول عمرش حالت های متفاوتی پیدا می کند که شاید شرایط جامعه برایش این طور ایجاب کند، بنده به تاریخ کشیده شدم زیرا علاقه داشتم بعد نیز به کلام گرایش پیدا کردم چون در ادامه