خبرخون

امروز : پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶

آخرین بروز رسانی : لحظاتی پیش

خبرهای امروز : 9829

آب و خاک ایانا

تصمیم گیری های مشارکتی در حوزه آب، برای ایجاد اعتماد بین دولت و مردم

یکی از کارشناسان جامعه شناس حوزه دموکراسی و سیاست گذاری گفت: تا وقتی که دولت، مردم و تشکل ها را در امر تصمیم گیری در حوزه آب دخیل نکند، اعتماد بین این دو به وجود نخواهد آمد. جامعه شناس حوزه دموکراسی و سیاست گذاری، امروز در گفت وگو با خبرنگار ایانا، با بیان این مطلب گفت: مشارکت مردم در تصمیم گیری ادامه