96 میلیارد ریال به عمران شهرهای دشتی بوشهر اختصاص یافت

ایرنا، ایرنا-اقتصادی

به اشتراک بگذارید : Telegram Facebook Google+ Twitter