برای تحقق اهداف درمانی آذربایجان شرقی نیازمند تامین منابع مالی و مدیریت صحیح منابع هستیم

ایسنا، ایسنا-معارف و حقوق

به اشتراک بگذارید : Telegram Facebook Google+ Twitter