شفاف سازی اسناد اصناف راە حل رفع مشکلات مالیاتی این صنف است

ایسنا، ایسنا-معارف و حقوق

به اشتراک بگذارید : Telegram Facebook Google+ Twitter