تقی کهوریان در ششمین جلسه شواری فنی استان که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان پیمانکاران پروژه های عمرانی برگزار شد با اشاره به ریشه بسیاری از معضلات پروژه ها در تامین اعتبار و مسائل فنی در حین اجرای طرح ها گفت:در برخی از موارد عدم توجه به نیازهای واقعی منطقه و شتاب در آغاز اجرای طرح ها مشکلاتی را در روند پیشرفت پروژه ها و زمان بهره برداری از طرح ها را باعث می گردد که برای جلوگیری از آن باید در تامین اعتبار، انتخاب پیمانکار و محل احداث پروژه برآورد های کارشناسی انجام شود.
وی افزود: عمده مشکلات پروژه ها نیمه تمام در استان در حوزه مسائل مالی و تامین اعتبار مورد نیاز پروژه ، مشکل معارضین و آزادسازی اراضی برای اجرای طرح ها و عدم توان لازم فنی و اجرایی برخی از پیمانکاران در ساخت و تکمیل به موقع پروژه ها است که با کار کارشناسی پیش از کلنگ زنی و واگذاری پروژه از بسیاری از این مشکلات می توان جلوگیری کرد . بطوریکه با بهره برداری به موقع پروژه ها ضمن پیشگیری از اتلاف منابع مالی ، رضایت مردم و امکان بهره مندی از مزایای فراهم کرد.
در ادامه این جلسه گزارش نظارتی 8 پروژه در دست اجرای شهرستان بوکان شامل پروژه های عمرانی شهری، تصفیه خانه فاضلاب شهر بوکن، خط انتقال فشار مناطق بالادست ، مرکز بهداشت روستایی رحیم خان، سالن ورزشی مسکن مهر، مدرسه 12 کلاسه زیبا شهر و مدرسه شبانه روزی شهریکند بوکان، طرح هادی حمامیان، پروژه محتمع آبرسانی رحیم خان، باند دوم بوکان – میاندوآب قرائت و در خصوص مسائل آن بحث و بررسی شد.