به گزارش خبرگزاری برنازلرستان ؛پیرنیا امروز در جلسه هم اندیشی اصحاب رسانه با حجه الاسلام موسوی امام جمعه شهرستان سلسله به  مناسبت روز خبرنگار اظهارداشت:خبرنگاران بایدامانتداری،صداقت در کار رسانه ای ،اخلاق رسانه ای و نقد سازنده را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی  نگاه دولت تدبیر و امید را به حوزه رسانه ،نگاهی آزاد اندیشانه در جهت گردش آزاد اطلاعات و اخبار دانست ویادآورشد:   نقد  لازمه پویایی جامعه است  و  عامل مهمی در جهت جلوگیری از فساد قدرت  محسوب می شود.

پیرنیا در پایان سخنان خود با تبیین آسیبهای اجتماعی شهرستان سلسله خواستار معطوف شدن نگاه رسانه ها به این حوزه ها شده و خواستار پرداختن به پژوهش رسانه ای برای حل این آسیبها شد.

همچنین در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین موسوی امام جمعه الشتر درسخنانی حفظ حرمت افراد و شخصیتها و مدیران را یک ضرورت ملی و دینی و اخلاقی دانستند و از خبرنگاران خواستند تا در بیان نظرات و اخبار و تحلیل هایشان آبروی افراد را مد نظر قرار دهند .

وی  با بیان اینکه افراد نباید دین و قیامت خودشان را به دنیای دیگران بفروشند از خبرنگاران خواست با آزاد اندیشی و استقلال و بدون تاثیر پذیری از فشارها و تحمیلهای ناروا در عرصه کار رسانه ای قلم بزنند .

حجت الاسلام موسوی   ایجاد التهاب و و جوسازی و تخریب افراد و شخصیتها را از سمهای مهلک برای آرامش و ثبات جامعه دانست واظهارکرد: خبرنگاران باید  نسبت به درج اخبار صحیح و دقیق به قصد اصلاح و توسعه جامعه اقدام کنند .