بیش از دو میلیارد تومان درآمد پرسپولیس از بلیت فروشی لیگ قبل/کل درآمد بابت بخشی از بدهی کسر شد

ایرنا، ایرنا-ورزشی

به اشتراک بگذارید : Telegram Facebook Google+ Twitter