به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، اخلاق محمدیان در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت روز ملی حمایت از صنایع کوچک اظهار کرد: 70 شهرک و ناحیه صنعتی در قالب 33 شهرک صنعتی و 33 ناحیه صنعتی در حوزه جغرافیایی خوزستان وجود دارد.

وی افزود: تا کنون 1252 واحد به بهره برداری رسیده که 938 واحد فعال و 314 واحد تولیدی و صنعتی هم نیمه فعال و یا راکد هستند.

مدیرعامل شهرک های صنعتی خوزستان با بیان اینکه 75 درصد واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی استان فعال هستند، تصریح کرد: 517 فقره قرارداد در شهرک های بسته و 372 هکتار زمین هم برای استقرار آنها واگذار شده است.

محمدیان گفت: 355 واحد به بهره برداری رسیده و به 8 شهرک برق رسانی و به 7 شهرک هم گازرسانی شده شده است.

وی ادامه داد: در بحث تأمین آب رتبه 4 کشور و در بحث برق رتبه دوم کشور را در اختیار داریم و 27 شهرک هم نیاز به گازرسانی دارند.

مدیرعامل شهرک های صنعتی خوزستان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص سرنوشت شهرک صنعتی شماره 5، بیان کرد: در اهواز به دلیل وجود حریم های متعدد دچار مشکل هستیم و حریم مهم تریم مانع شهرک صنعتی شماره 5 است.

محمدیان یادآور شد: بازنگری طرح جامع شهر اهواز در شورای برنامه ریزی استان تصویب شده و باید در شورای عالی معماری و شهرسازی هم تصویب شود و با تصویب این طرح در شورای عالی معماری و شهرسازی مشکل شهرک صنعتی شماره 5 حل می شود.

وی گفت: البته 30 هکتار از شهرک صنعتی شماره 5 مجوز گرفته و مشغول به کار است.

مدیرعامل شهرک های صنعتی خوزستان تصریح کرد:یکی از مشکلاتی که در خوزستان داریم تعدد شهرک های صنعتی است چرا که کار خدمات رسانی را با مشکل مواجه می کند.

محمدیان با بیان اینکه در اهواز 5 شهرک و 2 ناحیه صنعتی داریم، یادآور شد: اینکه در هر نقطه ای از شهرستان یک شهرک و یا ناحیه صنعتی به دلیل تکمیل ظرفیت ایجاد شود کار ما را سخت کرده است.

وی افزود: ولی اگر در جایی مثل اهواز یک شهرک 2 الی 3 هزار هکتاری داشتیم کار خدمات رسانی را بسیار آسان تر می کرد.
خبرنگار: مهدی ربیع