ایجاد کنسرسیوم های صادراتی در دستور کار شهرک های صنعتی یزد

ایسنا، ایسنا-علمی و دانشگاهی

به اشتراک بگذارید : Telegram Facebook Google+ Twitter