قرارداد خرید ۳۰ دکل نفتی در یک شب با ترک تشریفات مناقصه و با سفارش احمدی نژاد انجام شد

ارانیکو

به اشتراک بگذارید : Telegram Facebook Google+ Twitter