عدم صراحت بیانیه های آمریکا مانع روابط بانک های ایران و اروپاست/تراکنش مالی دیر یا زود برقرار می شود

بولتن نیوز، بولتن نیوز-بین الملل

به اشتراک بگذارید : Telegram Facebook Google+ Twitter