به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، پرویز ترابی زاده افزود: این طرح با هدف کاهش خسارت ناشی از جوندگان و کاهش جمعیت آنها اجرا می شود.

وی تصریح کرد: بندرعباس ، میناب ، رودان ، حاجی آباد ، بستک ، سیریک ، بندر خمیر، جاسک و بشاگرد از مهمترین شهرستانهایی هستند که این طرح در آنها اجرا می شود.

ترابی زاده با اشاره به اینکه عملیات تراکم گیری جوندگان بصورت ماهانه انجام می شود اظهار کرد: عملیات مبارزه با استفاده از سم فسفردوزنگ به میزان 1هزارو350کیلو گرم بصورت طعمه مسموم انجام می شود.

وی در انتها گفت : کنترل آفات وبیماری ها نقش مهمی در تولید محصول سالم دارد.