به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در شورای اداری استان همدان اظهار داشت: بنا بر همدلی و هم آوایی گذاشته شده و در مجلس نیز یکی از اصول دموکراسی است که براین اساس فراکسیونها نیز تشکیل شد.

وی با اشاره به اینکه در استان همدان باید وفاق، همدلی و هم آوایی باشد، گفت: عمده ترین مشکل کشور معیشت، اقتصاد، کار و کارآفرینی است که قدمهای خوبی در این زمینه برداشته شده و کسی با شرایط کنونی و گذشته کشور نیست.

بهرام نیا از تعطیلی شهرک صنعتی شهرستان نهاوند خبر داد و گفت: در شهرک صنعتی نهاوند تنها هفت تا هشت واحد فعال هستند که این تعداد نیز با ظرفیت پایین فعالیت می کنند.

وی با اشاره به اینکه شهرستان نهاوند در دو سال گذشته کرسی مجلس نداشته است، اظهار داشت: سایه سنگین بیکاری در شهرستان نهاوند حاکم شده و معیشت مردم تحت الشعاع بیکاری قرار گرفته است.

نماینده مردم نهاوند در مجلس با اعلام اینکه از استاندار می خواهیم با توجه به ظرفیت های بالقوه ای که در نهاوند وجود دارد نسبت به جذب سرمایه گذار برای شهرستان اقدام کند، تصریح کرد: شهرستان نهاوند در سال 320 هزار تن محصول زراعی و 120 هزار تن محصول باغی تولید می کند که متاسفانه به صورت خام از نهاوند خارج شده و ارزش افزوده ای ندارد.

وی با اعلام اینکه استاندار همدان صنعت و معدن و جهاد کشاورزی را تکلیف کنند که نگاه ویژه به نهاوند داشته باشند، عنوان کرد: بحث بیکاری بحثی ملی است ولی در نهاوند 20 درصد جوانان 15 تا 24 سال بیکارند که این مسئله در جایگاه شهرستان نهاوند نیست.

بهرام نیا با اعلام اینکه آمایش استانی مشخص شود تا در همین راستا حرکت کنیم، گفت: در استان همدان به دنبال همدلی، هم آوایی و هم زبانی هستیم و اگر کسی می خواهد به عمد این موضع را خدشه دار کند برای دلسوزی نبوده است.