برای مقابله با ایران، از تروریست های سوری حمایت می کنیم

دیپلماسی ایرانی

به اشتراک بگذارید : Telegram Facebook Google+ Twitter