کمیسیون اروپا گوگل را به دلیل سوءاستفاده از موقعیت، 1 میلیارد یورو جریمه می کند

فرصت امروز، فرصت امروز-اقتصادی

به اشتراک بگذارید : Telegram Facebook Google+ Twitter