فیسبوک یکی از مدیران ارشد اپل در واحد توسعه Siri را به خدمت می گیرد

فرصت امروز، فرصت امروز-اقتصادی

به اشتراک بگذارید : Telegram Facebook Google+ Twitter