به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، براساس اخبار رسیده آقاى "حسین مکارمى" مربى پیشکسوت ارزنده فوتبال سارى و مازندران در بستر بیمارى بسر مى برد.

 در این ایام معنوى  سلامتى همه بیماران بویژه مربى بزرگ فوتبال سارى "حسین مکارمى" را از درگاه بار تعالى مسئلت مى نماییم.