به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا؛ حسین مکارمى، مربى پیشکسوت ارزنده فوتبال سارى و مازندران، در بستر بیمارى بسر مى برد.

 در این ایام معنوى  سلامتى همه بیماران بویژه مربى بزرگ فوتبال سارى «حسین مکارمى» را از درگاه باری تعالى مسئلت مى نماییم.