به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، واکنش برخی از شخصیت های سیاسی به شرح زیر است:

مصطفی تاجزاده: ترامپ! ما دموکراسی خواهان و صلح طلبان ایرانی مدافع استقلالف وحدت و امنیت ایرانیم و برابر هر تحریم، تهدید و دخالت خارجی می ایستیم.

محمود صادقی: برنامه موشکی ایران ماهیت دفاعی دارد و حق مشروع ایران است. مجلس در برابر زیاده خواهی های دولت ایالات متحده واکنش قاطع نشان خواهد داد.

عبدالله رمضان زاده: اظهارات وزیر خارجه آمریکا مداخله جویانه و محکوم است، نتیجه دخالت آنان را می دانیم کتاب جدید خودشان در مورد کودتا علیه مصدق را بخوانید.

حمید بعیدی نژاد: این تحریم ها نشان دهنده استیصال، بغض و کینه آمریکا از شکست سیاست خود و متحدینش در منطقه خاورمیانه است.