اگر دولت فعلی ادامه نیابد در تحریمها دچار مشکل می شویم/لیست های موازی را کنار بگذاریم

ایسنا، ایسنا-معارف و حقوق

به اشتراک بگذارید : Telegram Facebook Google+ Twitter