647 هزار و 6 نفر واجد شرایط اخذ رای در خراسان شمالی

ایسنا، ایسنا-معارف و حقوق

به اشتراک بگذارید : Telegram Facebook Google+ Twitter