این نوع کمردرد سبب فلجی و قطع نخاع می شود

دکتر سلام، کمر درد

به اشتراک بگذارید : Telegram Facebook Google+ Twitter