به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا؛ این تصویر، نمایی از اتاق آیت الله هاشمی رفسنجانی را نشان می دهد در شبی که به جای آیت الله، تصویر او در این اتاق  قرار گرفته است.

 نمایی از اتاق مرحوم <a target='_blank' href='/Tag/%d8%a2%db%8c%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87%20%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c%20%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c'>آیت الله هاشمی رفسنجانی</a>