GPlus
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ - ساعت 04:47:29

بحران اوکراین زمینگیری حقوق بین الملل

شبکه ایران/ حضور نظامی فدراسیون روسیه در قلمرو حاکمیت کشور مستقل اوکراین بار دیگر آسیب پذیری و شکنندگی جامعه بین المللی بر استقرار صلح و امنیت بین المللی را آشکار کرد. طراحی سایت

 نظام امنیت دسته جمعی برپایه حق وتوی پنج عضو دایم شورای امنیت استوار است که تحت تاثیر منافع ملی پنج قدرت جهانی خود به ابزار اعمال تبعیض و ایجاد بی ثباتی در جامعه جهانی تبدیل شده است. هرجا که شورای امنیت به داوری در مورد رفتار یکی از اعضای دایم خود فراخوانده می شود در آنجا اصول پایه حقوق بین الملل به سادگی زیرپا گذاشته می شود. البته بحث های پرشور رقبای سیاسی علیه یکدیگر که تداعی کننده جنگ سرد است کمافی السابق سالن های سازمان ملل متحد را به لرزه درمی آورد. در تهاجم اتحاد جماهیر شوروی به مجارستان، چک و اسلواکی، افغانستان و... توپخانه کلامی آمریکا و متحدانش در دفاع از اصول بین الملل فعال می شود و در تهاجم نظامی که آمریکا در ویتنام راه انداخت، نیکاراگوئه ، پانوما، گواتمالا، عراق و افغانستان توپخانه روسیه از شرمندگی آمریکا درمی آید. در بحران کانال سوئز ، کره و بحران های مختلف خاورمیانه رقبای جنگ سرد علیه یکدیگر صف آرایی می کنند. گویی که رعایت اصول و قواعد حقوق بین الملل صرفا به شرط انطباق آن با منافع ملی و به عنوان ابزار تبلیغاتی علیه رقیب ضروری است. از سال 1945 که نظام دوقطبی در جهان حاکم شده است تمامی بحران های جهانی با مداخله مستقیم یا غیرمستقیم یکی از اعضای دایم شورای امنیت صورت گرفته است و ملت های ستمدیده هزینه های سنگین رقابت های آشکار و پنهان اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل را متحمل شده اند و شگرد اینکه اصول و قواعد حقوق بین الملل نیز در دفتر تعامل و تقابل قدرت های بزرگ شکل گرفته است و ضمانت اجرای آن نیز منوط به تامین منافع و نیازهای قدرت های مداخله گر است و از سال 1945 که توسل به زور در چارچوب منشور سازمان ملل متحد منع شده است قدرت های بزرگ برای توجیه اقدامات غیرقانونی و نامشروع خود تفسیرهای غیرمنطقی و آزاد از اسناد و قواعد بین المللی ارایه داده اند به نحوی که در عمل اراده مداخله جویانه آنها به کلی اصل حاکمیت قانون را در روابط بین المللی زیر سوال برده است و کشورهای قدرتمند در مسیر تحمیل اراده خود به جامعه جهانی به اصولی چون دفاع مشروط، حمایت از جان اتباع خود، مداخله بشردوستانه، دفاع پیشرفتانه، دفاع پیشگیرانه و اصل مسوولیت برای حمایت متوسل شده اند. قدرت های بزرگ در مصادره به مطلوب قواعد حقوق بین الملل تا آنجا پیش رفتند که گاهی در یک زمان واحد در مقابل دو وضعیت کاملامشابه به لحاظ حقوقی، دو موضع متفاوت و متضاد را اتخاذ کردند. برای نمونه مواضع ایالات متحده آمریکا در مقابل تحولات سوریه و بحرین، این دوگانگی را به وضوح نشان می دهد، در حال حاضر نیز دفاع پرشور فدراسیون روسیه از استقلال و تمامیت ارضی سوریه و محکوم کردن مداخلات بیگانگان در آن کشور با تهاجم نظامی فدراسیون روسیه به قلمرو حاکمیت اوکراین در تعارض آشکار قرار دارد. به نظر می رسد که ایالات متحده آمریکا و فدراسیون روسیه بعد از استراحتی کوتاه مجددا به شرایط جنگ سرد برگشته اند و هر دو کشور از سیاست واحدی در قبال حقوق بین الملل پیروی می کنند و آن اینکه حقوق بین الملل بالذاته فاقد هرگونه ارزش و اعتباری است و می توان آن را پای منافع ملی و اراده حاکمان قربانی کرد. حضور نظامی فدراسیون روسیه به تجویز دومای آن کشور و نادیده گرفتن حاکمیت ملی کشور اوکراین نقض آشکار و کاهش حقوق بین الملل است. مواضع اتخاذی مقامات کرملین نشان می دهد که آن کشور هیچ اعتقادی به حق تعیین سرنوشت ملت ها ندارد و دغدغه اصلی آن کشور نباید قواعد حقوق بین المللی باشد بلکه باید تامین امنیت خود در حیاط های خلوتی که به بهای نادیده گرفتن استقلال و تمامیت ارضی کشورهای پیرامون فراهم کرده، باشد. حقوق بین الملل هیچ وقت به این اندازه خوار و بی مقدار و زمینگیر نشده بود.
به نظر می رسد فدراسیون روسیه از شکست پرهزینه خود در افغانستان درس های لازم را نگرفته است و همچنین از دست وپازدن ایالات متحده آمریکا در باتلاق افغانستان و عراق هوشیار نشده است. فدراسیون روسیه بار دیگر دچار اشتباه محاسباتی شدیدی شده و به بازی خطرناکی دست یازیده است. شاید آن کشور به تجربه موفق خود در گرجستان و اوستیای جنوبی دل خوش کرده است. غافل از اینکه اراده قاطع مردم اوکراین بر دفاع از حاکمیت ملی خود و حمایت افکار عمومی در دفاع از ملت اوکراین قادر است تمام نقشه های آن کشور را نقش برآب کرده و رویاهای شیرینش را به خواب های آشفته مبدل سازد. مساله حایزاهمیت این است که امور جهانی امروزه به طور تنگاتنگی به همدیگر گره خورده است و هر ناامنی و بحرانی در یک گوشه از جهان سریعا به مناطق دیگر منتقل می شود و رنگ وبوی جهانی به خود می گیرد. بیم آن می رود که بحران اوکراین بر شدت وخامت بحران سوریه نیز بیفزاید.//34

 منبع: روزنامه شرق

راه اندازی سایت
: (الزامی)
: (الزامی)
:
ارسال

چرا می خواهید این خبر را گزارش کنید؟

نام و نام خانوادگی :

ایمیل :

شماره تماس :

توضیحات :

ثبت